Komunitní práce na projektu „ Máme také nožičky, které budou rády chodit do školičky“ v Suchohrdlech u Miroslavi

čl2Ve výše zmíněném projektu místní děti a rodiče navrhli pro obec, školu, školku (hlavně sami pro sebe) jak nejvíce přispět k bezpečnějšímu a zdravějšímu způsobu dopravování nejen dětí do prostor místní Základní a Mateřské školy.  Děti a mládež se přímo zapojí do zvelebování naší obce, do budování prostředí v okolí školy, školky. Bezpečné přecházení bude využito nejen školou a školkou, ale rovněž Mateřským centrem Duhový Tulipánek a seniory, navštěvující Virtuální univerzitu třetího věku. Obojí sídlí v prostorách místní Základní školy.

Naším cílem je také pozvednout zájem o pohyb a zdravý životní styl, omezit sociální vyloučení místních dětí. Proto součástí projektu je žádost o  nová kola a odrážedla, která podpoří pohybové aktivity nejen pro děti MŠ, ale rovněž budou k dispozici již výše zmiňovanému mateřskému centr. Vzhledem k umístění in-line dráhy vedle stávající MŠ budou moci nová kola a odrážedla děti naplno využít během jejich odpoledního pobytu venku na zahradě školky. Dopoledne tyto pomůcky využije MC. Nyní jsme odeslali žádost o dotaci do programu „Na zelenou“ Nadace Partnerství a nyní nezbývá nic jiného než doufat, že projekt bude podpořen a realizován.

Eva Jarošová