Evropský workshop Grundtvig na výbornou

1402 Grundtvig WS 016Od 28. února do 9. března uspořádala Národní síť venkovských komunitních škol ve Svratce ve stejnojmenném hotelu zatím nejvýznamnější mezinárodní vzdělávací akci ve své devítileté historii – workshop v programu Grundtvig věnovaný gramotnosti dospělých ve venkovské Evropě a činnosti vesnických koordinátorů na poli vzdělávání dospělých. Společné desetidenní dílny nazvané „Gramotnost v evropských venkovských regionech“, která probíhala v angličtině, se zúčastnilo celkem 17 zájemců ze 7 evropských zemí.

V průběhu jednotlivých lekcí a společných aktivit se účastníci, převážně lektoři a organizátoři venkovského rozvoje, zabývali zvyšováním funkční gramotnosti dospělých a vzdělávacími metodami v souvislosti se zakládáním komunitních škol na venkově, vesnickými strategiemi a  činností  vesnických koordinátorů. Koordinátor je nastupující venkovská profese, kterou společně s Obcí Bory začala školit Národní síť venkovských komunitních škol před sedmi lety a v Česku kurzem prošlo již více než 80 absolventů. Kurz trvá 215 hodin ve dvou až třídenních blocích a jeho studium zabere více než půl roku. Absolventi jsou významnými aktéry v rozvoji vesnic a venkovských regionů, stejně tak při vzdělávání občanů. Významného ocenění se kurzu koordinátorů dostalo díky úspěchu v soutěži rozvojových metod  v evropském venkovském think-tanku (Finsko 2013) , kde „obecní koordinátor“ byl vybrán spolu se švédskými a finskými metodami jako jeden ze 6 způsobů vhodných k využití napříč venkovskou Evropou. Ve finále byl představen v listopadu loňského roku více než  300 účastníkům prvního Evropského venkovského parlamentu v Bruselu.

Workshop ve Svratce byl tak první příležitostí k praktickému seznámení s principy a metodami kurzu kordinátorů na evropské úrovni. Účastníci si pochvalovali zejména možnost vzájemného sdílení zkušeností  v týmu, který hned na prvním společném setkání utvořili. V průběhu týdne vyzkoušeli na vlastní kůži řadu metod vzdělávání dospělých včetně zážitkové pedagogiky pod vedením prof. Ivo Jiráska z Univerzity Palackého v Olomouci,  navštívili komunitní školy a trénovali komunikační dovednosti s využitím videa.

Podívejme se, co napsali v závěrečném hodnocení:

"Workshop byl pro mne velmi dobrý, pomůže mi k rozvoji profesní kariéry a nalezla jsem zde nové přátele." Krista Habakkuk, Estonsko

"Zkušenosti z workshopu mě nasměrovaly v profesionálním rozvoji a poskytly mi nástroje, které využiji v projektech, jež na mne  čekají v naší organizaci. Zároveň chci říci, že workshop byl užitečný i pro můj osobní růst." Marko Rajkovič, Chorvatsko

"V průběhu celého workshopu byla používána velmi zajímavá a užitečná metodika, která může být jednoduše využita i v našich podmínkách." Marta Rogante, Itálie

Účastníci, kterým bylo mezi 24 a 64 lety nejenom z uvedených zemí, ale dále z Lotyšska, Polska, Kypru a Česka, si pochvalovali přátelskou atmosféru, prostředí důvěry a různorodost způsobů práce, které nedovolily, aby se někdo nudil.

Organizátory a lektory kurzu stála příprava velké úsilí a 4 měsíce intenzivní práce, přesto výsledek stojí za to. Byl udělán první krok, aby se osvědčené metody komunitního rozvoje obcí v ČR začaly rozšiřovat po evropském venkově. Národní síť venkovských komunitních škol potvrdila, že patří mezi přední venkovské rozvojové a vzdělávací organizace zaměřené na vesnice.

fej