Startují semináře k CLLD v MAS

1403 Seminar CLLD MAS Pomalsi 027Národní síť venkovských komunitních škol odstartovala v minulém týdnu cyklus seminářů ke komunitně vedenému místnímu rozvoji (CLLD) ve vesnicích na půdě vybraných místních akčních skupin (MAS) napříč Českou republikou. První seminář 25. 3. v Prostředních Svincích v MAS Pomalší na jihu Čech účastníky výrazně oslovil a ukázal jim, jak prakticky nový instrument  pro rozvoj využít.

Komunitně vedený místní rozvoj je princip, který v následujícím programovacím období 2014-20 sehraje významnou roli hlavně v rozvoji venkova. Místní akční skupiny, které zejména jsou jeho naplňováním z EU pověřeny, mají prostřednictvím budování kapacity území LEADER, na němž působí umožnit rozvoj zdola dle potřeb regionu se zapojením občanů.

Avšak skutečné komunity jako místní společenství jsou z úrovně MAS s populací 10 až 150 tisíc těžko ustavitelné. Proto úspěch této metody bude záviset na aktivizaci vesnických společenství a jejich připravenosti realizovat projekty nejenom stavební, ale i vzdělávací a budující spolupráci, jako jsou například dlouhodobé komunitní strategie vesnic a komunitní vzdělávání napříč generacemi. Na MAS bude záležet, aby pro takový rozvoj zdola komunitám poskytly ve strategických a programových dokumentech prostor a podmínky.

Národní síť venkovských komunitních škol, která se devět let zaměřuje na metody i praxi vesnického rozvoje se zapojováním občanů, má na tomto poli zkušenosti, které jsou uznávány i v Evropě. To ji vedlo k záměru připravit interaktivní vzdělávací seminář jednak pro vůdčí osobnosti z obcí, ale stejně tak pro zpracovatele strategických plánů MAS, aby se seznámili s metodami a úspěšnými příklady komunitně vedeného vesnického rozvoje.  V 6 hodinách moderně pojatého setkání s aktivním zapojením účastníků, prací ve skupinách, s ozvučenými prezentacemi a bohatým dokumentačním materiálem si účastníci odnesou nejenom 10 publikací a cédéčko s příklady a manuály, ale zejména pochopí, co může CLLD v praxi přinést, a jak jej prakticky na úrovni obcí i MAS využít. Jaký má význam strategický plán, venkovská komunitní škola, obecní koordinátor či chytrý starosta znalý práce s komunitou. A jak na druhé straně mohou být komunitně rozvinuté obce  prospěšné pro MAS.

Jaké byly reakce návštěvníků semináře v Pomalší:

"Obec má nedostatek lídrů."

"...nemáme (v obcích) žádné strategie..."

"Potřebujeme zapojení komunit - činnost MAS fungovala dosud převážně shora…"

"Od MAS potřebujeme metodickou pomoc."    "… koordinaci…"

Dle zpětnovazebního dotazníku by komunitní školu v obci chtělo založit  60 % účastníků setkání, dlouhodobou strategii obce komunitně vytvořit  82 % a obecního koordinátora vyškolit 35 % účastníků semináře… Stejné semináře NSVKŠ pokračují nyní v několika dalších vybraných MAS a po prvním kole budou nabídnuty s doporučením absolventů a představitelů MAS ostatním místním akčním skupinám, které uvedenou problematiku vnímají jako důležitou. Chcete-li se o semináři v Pomalší dozvědět více, zavolejte manažerce MAS Ing. Evě Tarabové (608 353 400), pokud máte o uvedený seminář ve vaší MAS zájem, napište si o program na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .                       
                            
fej