• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Domů Síť Aktivity Komunitně vedený místní rozvoj a role MAS!

Komunitně vedený místní rozvoj a role MAS!

CLLD 2NS VKŠ připravila pro místní akční skupiny a aktivní lidi z jejich regionů seminář, který přibližuje systém a metody „komunitně vedeného místního rozvoje“ zdola. Ačkoliv se toto sousloví zejména v komunitě místních akčních skupin poslední dobou skloňuje čím dál častěji, jeho skutečná aplikace do každodenní praxe není mnohým příliš jasná. Toto sousloví: komunitně vedený místní rozvoj, anglicky Community Lead Local Development je často vyjadřováno prostou zkratkou CLLD a je prezentováno především jako způsob přerozdělování peněz z různých evropských fondů do malých regionů (mikroregion) právě prostřednictvím místních akčních skupin.

Jak ale aplikovat CLLD na místní úrovni? Jak zjišťovat to, co komunity skutečně potřebují, jak řídit procesy komunitního plánování v obcích (komunitách) a kdo může tento proces organizovat a řídit?

Právě těmto otázkám se seminář NS VKŠ určený místním akčním skupinám zabývá. V současné době probíhá pilotní ověření zaměření semináře v deseti vybraných MAS, aby poté mohl být nabídnut i ostatním.

První seminář proběhl v úterý 25. března v Prostředních Svincích v MAS Pomalší. Seminář není zaměřen na to, jak aplikovat CLLD v procesu tvorby strategie rozvoje území, ale jak dlouhodobě pracovat na rozvoji schopnosti místních komunit řídit si místní rozvoj sami, popřípadě jak do strategie implementovat požadavek na podporu tohoto procesu v území.
Semináře se zúčastnilo 18 lidí z různých sfér regionu - zastupitelé, starostové, podnikatelé z oblasti cestovního ruchu a zemědělství, zástupci školství, neziskových organizací  i pracovních skupin pro tvorbu strategie. O jejich aktivní zapojení do semináře se postaral zkušený lektor Jan. Metodou OPERA si účastníci sami odpověděli na otázku, jaké jsou hlavní překážky či bariéry pro fungování komunity v jejich obcích. Následně se pak seznámili s příklady,  jak to vypadá v jiných obcích , kde to funguje.

Někteří účastníci projevili zájem o hlubší studium komunitních metod, většina si ze semináře odnášela novou zkušenost z týmové práce, která všechny nadchla. Mnozí se chystají získané zkušenosti i informace využít ve své každodenní praxi a předávat dál.

Doufáme, že stejný úspěch bude mít seminář i v dalších MAS a že bude o něj zájem. Seminář je možno si u NS VKŠ objednat.

Z. Guthová