• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Domů Projekty Běžící Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky

Reg. č.: CZ.1.04/5.1.01/77.00044

Realizace projektu: červen 2012 - květen 2015

Manažerka projektu: Mgr. Pavla Doležalová

E-mail: pavla.dol@seznam.cz

V rámci projektu, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, NSVKŠ spolupracuje s partnery z pěti evropských zemí – Polsko (Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo), Švédsko (Hela Sverige ska leva!), Lotyšsko (Latvijas Lauku Forums), Irsko (Irish Rural Link) a Estonsko (Kodukant). Cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů a zvýšení zaměstnatelnosti lidí žijících na venkově, a to s využitím možností vzdělávání uvnitř venkovských komunit. Dojde k zapojení obyvatel do místního rozvoje metodou zdola prostřednictvím mezisektorových partnerství, v nichž spolupracuje neziskový sektor, veřejná sféra a podnikatelé. Důraz je kladen na uplatňování rovných příležitostí pro ženy. Aktivity projektu probíhají v ČR i v zahraničí. Mezi nejdůležitější domácí aktivity patří dva vzdělávací kurzy – kurz pro tvůrce politik na místní úrovni a kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzdělávání ve vsích. Součástí projektu jsou také tři studijní cesty k zahraničním partnerům, na nichž účastníci kurzů a další aktéři rozvoje venkova získají know-how uplatnitelné v rozvoji partnerství ve svých obcích. Do všech domácích aktivit jsou zapojováni experti partnerů projektu. Projekt bude uzavřen mezinárodní konferencí a vydáním manuálu dobré praxe.

logo_oplzz

Přihláška na závěrečnou konferenci projektu "Evropská venkovská síť..."

Přihláška na závěrečnou konferenci projektu "Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky", CZ.1.04/5.1.01/77.00044

Pořadatel: Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech

22.-24. dubna 2015, Blansko

Registrace 22. 4. od 15 hodin

Zakončení 24. 4. v cca 15 hodin

Požaduji ubytování (zaškrtněte):

Speciální stravovací požadavky:

Na základě vyplněné přihlášky Vám budou zaslány údaje k úhradě registračního poplatku ve výši 300 Kč. Ubytování, stravování, odborný program i tlumočení bude zajištěno z prostředků projektu.

Projekt je financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

  

Přihlašujte se na konferenci projektu "Evropská venkovská síť..."!

Seznamte se s programem závěrečné konference projektu "Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky", CZ.1.04/5.1.01/77.00044, která se bude konat 22.-24. dubna v Blansku, a zaregistrujte se k účasti. Více uvnitř článku.

Závěrečná konference projektu "Evropská venkovská síť..."

V dubnu se uskuteční závěrečná konference tříletého projektu "Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky", CZ.1.04/5.1.01/77.00044. Více v pozvánce.

15

Studijní cesta do Polska a Lotyšska – část druhá

V listopadu v projektu „Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky“, CZ.1.04/5.1.01/77.00044, proběhla poslední studijní cesta. Do Polska a Lotyšska se vydalo 15 aktivních zástupců obcí, komunitních škol, místních akčních skupin a dalších venkovských organizací, aby tam načerpali inspiraci pro svou další práci v oblasti rozvoje venkova, komunitního vzdělávání a podpory místní ekonomiky. V minulém článku jste se dozvěděli o polské části našeho cestování. Zajímá vás, co jsme viděli v Lotyšsku? Přečtěte si článek…

16

Studijní cesta do Polska a Lotyšska – část první

V sobotu 8. listopadu ráno se z Borů vydala 15členná skupina účastníků na studijní cestu do Polska a Lotyšska. Její program připravili partneři Národní sítě venkovských komunitních škol – Kujawsko-pomořské zemědělské poradenské centrum a Lotyšské venkovské fórum. Během devíti dní jsme měli možnost seznámit se s řadou příkladů komunitního vzdělávání, budování kapacit venkova, místního podnikání a využívání místních zdrojů; setkali jsme se s aktivními zástupci místních komunit a navázali cenné kontakty. V pořadí třetí studijní cesta uzavřela jednu z klíčových aktivit projektu „Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky“, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00044.