Kulatý stůl a konference v Irsku

P5166611Projekt „Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky“ je v plném proudu. Vedle dvou školení, o nichž průběžně informujeme na tomto webu, probíhají i aktivity v zahraničí. V polovině května se tři zástupci NSVKŠ zúčastnili kulatého stolu a konference v Irsku. Hostitelem byl partner projektu Irish Rural Link.


Kulatý stůl proběhl na témata vzdělávání na venkově, zapojování lidí do tvorby místních politik a do života obcí a podpory místních služeb. Za Národní síť venkovských komunitních škol se ho zúčastnili František Eliáš, Naďa Petrusová a Jiří Adamec. Vedle samotných diskusních jednání, v nichž byly představeny metody partnera a diskutovány nové možnosti rozvoje, ukázali zástupci partnera českým účastníkům několik příkladů dobré praxe. Jednalo se např. o centrum pro obtížně vzdělavatelnou mládež, zemědělské muzeum, které vybudovali a provozují místní dobrovolníci a z výnosů sponzorují místní školu, nebo o dopravce-NNO, který poskytuje dopravní služby místním lidem.

Na kulatý stůl navazovala v pátek 17. května konference s názvem „Probouzíme změnu“, která se zaměřovala na problémy, jimž aktuálně čelí vesnické komunity – např. odchod mladých do měst, nedostatek služeb v obcích apod. Delegáti konference došli k závěrům, že je nutné umožnit mladým využít své vzdělání přímo v obcích – tedy nabídnout jim práci – a podporovat zřizování a provozování místních služeb (např. komunitní banka, místní farmáři).  Také je důležitá podpora a vzdělávání starších lidí a využívání jejich zkušeností. Po prezentacích následovaly workshopy, na nichž účastníci konference řešili dílčí problémy venkovských obcí.

Experty NSVKŠ čeká v červenci poslední, pátý kulatý stůl – hostitelem bude polský partner Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo. Hlavním tématem návštěvy bude vytváření pracovních míst na venkově, a tedy i podpora místní ekonomiky. V následujících měsících se rovněž uskuteční několik výjezdů na zajímavé konference do zemí partnerů – do Lotyšska, Estonska a Polska. O všech akcích budeme i nadále informovat. 

Projekt s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00044 „Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky“ je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

logo oplzz