Rozvoj venkova z kuchyně

P1020968Díky projektu „Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky“ jsem měla možnost zúčastnit se 1. lotyšského venkovského parlamentu v Preiji, malém městečku v jihovýchodní části země. Ve dnech 6. – 8. června se sem sjelo několik set lotyšských venkovských aktivistů, ale také zahraničních pozorovatelů, aby diskutovali aktuální problémy venkova a společně na ně hledali řešení. A protože (nejen) Lotyšsku se většina důležitých věcí dohodne doma v kuchyni u šálku čaje nebo kávy, měla i hlavní scéna akce podobu venkovské kuchyně.

Zde ke kuchyňskému stolu postupně zasedali významní představitelé rozvoje venkova v této zemi, ale i místní lídři a hybatelé venkova. Po úvodních slovech se účastníci rozešli k práci v několika workshopech. Také my, zahraniční účastníci, jsme dostali úkol k řešení. Diskutovali jsme o tom, jak komunitně vedený místní rozvoj může posílit místní ekonomiku venkova. Opakovaně zaznělo varování před tím, aby nebyl program LEADER zneužit k vylepšení rozpočtů obcí v době, kdy krize ponížila rozpočty obcí a omezuje tak jejich rozvojové aktivity.

Součástí parlament byla i exkurze za místními drobnými podnikateli. Navštívili jsme úspěšný rodinný podnik – šnečí farmu produkující na malém prostoru neuvěřitelné množství této oblíbené gurmánské lahůdky, dále soukromé muzeum keramiky s keramickou dílnou, dům řezbáře se stálou prodejní expozicí a rodinnou firmu zabývající se produkcí ovocných vín. Přesvědčili jsme se, že k úspěšnému podnikání na venkově nejsou až tolik potřeba velké finance, ale především dobrý nápad, dovednosti, nadšení, pracovní nasazení a hlavě schopnost spolupracovat se svým okolím.

Závěry pracovních skupin 1. lotyšského parlamentu dají vzniknout akčnímu plánu, jehož splnění bude představeno na 2. parlamentu, který se uskuteční za dva roky.

Zuzana Guthová


logo oplzz
Projekt s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00044 „Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky“ je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.