• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Studijní cesta do Estonska a Švédska - část druhá

01Ve dnech 12.-21. září proběhla studijní cesta v rámci projektu „Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky“, CZ.1.04/5.1.01/77.00044. O její první, estonské části, jsme vás informovali v předchozím článku. Nyní bychom chtěli shrnout naše zážitky z cestování po Švédsku, kde jsme strávili čtyři dny. Tuto část návštěvy připravil náš partner Hela Sverige ska leva!; našimi průvodkyněmi byly paní Inga Rundström a Cecilia Andersson. Ve Švédsku jsme navštívili malou venkovskou školu, seznámili se se zástupci velmi úspěšné skupiny pro místní akci a také se věnovali tématům místního podnikání, komunitních investic a využívání místních zdrojů.

logo oplzz
Poté, co jsme ve Stockholmu opustili palubu trajektu, jsme se vydali autobusem do Björkö, kde jsme se seznámili s provozem malé místní školy a školky. Místní škola, jako mnoho jiných venkovských škol, se potýká s problémem odchodu mladých rodin z venkova do města. Ačkoliv má škola pouze 14 žáků, nabízí jim velice kvalitní, zajímavou a zejména individualizovanou formu výuky a komunikuje s dalšími malými školami (Skype, IT apod.; podporu získala mj. díky projektu Hela Sverige ska leva!, který zapojil několik desítek malých škol po celém Švédsku). Jednou z aktivit, které se žáci s pomocí učitelů věnují, je natáčení krátkých filmů – např. o prvcích místního kulturního dědictví, jako je např. lesní hřbitov.

Nocovali jsme na nedaleké farmě Lyckhem.  Toto původní sídlo založil místní rodák, který trávil mnoho let jako námořník a podnikáním v Americe zbohatl. Po návratu postavil letní sídlo Lyckhem. Po třiceti letech a po jeho smrti budovu převzal stát a využil ji jako rekondiční zařízení pro drogově závislé. Ti však za několik málo let celý areál velmi zdevastovali a zvažovalo se o jeho zbourání. Oznámení o tomto plánovaném kroku vybudilo rodiče současných majitelů k tomu, aby si celý areál pronajali. Postupně zde vybudovali penzion, který po asi 30 letech převzal syn s manželkou. Penzion provozují jako BIO farmu s BIO provozem i BIO kuchyní. Své děti posílají do školy v Björkö.

Následující den jsme se sešli opět s učiteli školy v Björkö a zúčastnili se skypové konference spojené s virtuálními dětskými volbami (ve Švédsku právě proběhly volby, které děti inspirovaly – v rámci „výuky k demokracii“ k vlastním volbám, založení tří vlastních stran atd.). Následně jsme se seznámili se stylem výuky v této škole se smíšenými třídami. Mnohé z metod mohou být inspirací pro celoživotní učení dospělých v rámci komunitních škol (využívání techniky, diferenciace, individualizace přístupu).

Po prohlídce malé školní jídelny (kde děti mají obědy zdarma v rámci sociálního programu do 18 let) jsme se přesunuli na farmu Rikkenstorp. Ruiny původní farmy objevil současný majitel v 80. letech v rámci své studijní cesty (při sběru podkladů pro diplomovou práci), farmu pronajal, postupně obnovil a odkoupil. Dnes na farmě žije i jeho syn s přítelkyní. Farma funguje v režimu organické farmy, využívá principy permakultury a svoji ekonomickou udržitelnost podporuje i pořádání různých kurzů tradičních dovedností na farmě (permakulturní design, zpracování vlny, vaření piva…). Mladý farmář, studovaný ekonom, spolupracuje také s nedalekou zemědělskou univerzitou. Od této spolupráce si slibuje zavedení a ověření nových metod hospodaření, podporu lesní pastvy aj. Své produkty farma nabízí prodejem na trzích i přímo zájemcům, zahájit chtějí také prodej formou bedýnek rodinám v okolí. Hlavní produkce zahrnuje jehněčí a zeleninu, zahájili také mléčnou produkci a produkci vajec. Farma je otevřená dobrovolníkům díky zapojení do systému „WWOOF“, což je výměna dobrovolníků se zájmem o organické farmaření, rovněž se připojila do dalšího mezinárodního projektu na podporu rozvoje malých farem ve Švédsku, Turecku a Belgii. Takto i přes další projekty mohou na farmě využít pomoc dobrovolníků z celého světa. Následující den jsme se v dopoledních hodinách seznámili s permakulturním designem farmy, s vizí jejího rozvoje i problematikou znovuosidlování malých farem na švédském venkově.

Během dopoledne jsme se přesunuli do obce Åsbro , kde jsme se seznámili s aktivitami skupiny pro místní akci s názvem „Radostná cesta“. Pánové Stephan a René nás seznámili s aktivitami, které iniciovali v této obci s 1 100 obyvateli. Obec je součástí komunity (municipality) s 11 000 obyvateli. Tato neformální skupina spolupracuje dlouhodobě (od roku 2009) s politiky. Skupina podnítila vznik místní strategie rozvoje pro udržitelný rozvoj (cesta k rezilienci), která byl samosprávou schválen. Strategie staví na ekonomické soběstačnosti, sociálních principech a principu udržitelnosti; využívá také zásadní myšlenky „kdo, když ne my“. Spolek pořádá široké spektrum komunitních aktivit (setkání i vánočního stromu, podnikatelské fórum, farmářské trhy, různé kurzy a přednášky pro veřejnost). Podpořila záměr mladých lidí na vybudování naučné stezky, pro kterou mapové podklady připravil místní expert. Na realizaci se podílela celá komunita. Spolek uspořádal motivační exkurzi do Totnes (GB), města, které stojí v čele hnutí Transition Towns. V současné době připravují velký projekt na využití solární energie v obci. Tento projekt je postaven na principu crowd funding (sdružení prostředků místních lidí, akcionářů projektu). Dalším projektem, který je již v realizaci, je projekt na podporu bydlení: seniorům je nabízeno bydlení v nových domovech, svoje původní domy často prodávají místním mladým rodinám.

Dalším naším cílem byla vesnice Röstånga, s cca 1 000 obyvateli. Tato relativně nevelká obec má téměř 100 spolků a neziskových organizací s širokou škálou zájmů (sport, kultura...). Před několika lety zde vznikla střešní organizace, která se snaží koordinovat aktivity a společné projekty. Tím dochází k podpoře spolupráce a občanské společnosti. Další aktivitou je zahájení a rozvoj sociálního podnikání v obci formou investice do několika budov a projektů. Byla zde realizována komunitní investice (podíly místních lidí – tzv. crowd funding) v rozsahu cca 900 000 euro. Byla provedena analýza místního ekonomického prostředí, která prokázala, že v obci zůstává pouze 10 % prostředků, ostatní odtékají pryč. Cílem je tedy udržet v komunitě více místních prostředků cestou lokalizace obchodních transakcí. Jedním ze 4 domů ve vlastnictví komunity je restaurace, kde pracuje v létě až 10 lidí. Hlavní organizátorkou je paní Anna Frestadius, která je předsedkyní rady partnera, studovala regionální rozvoj a nyní ho zde realizuje v praxi.

Před odjezdem ze Švédska jsme v Helsingborgu navštívili muzeum historie školství v Helsingborgu a ve Švédsku. Muzeum bylo umístěno v historické budově první dívčí školy ve městě, která byla otevřena v roce 1866. V muzeu je prezentována historie školství od prvopočátku až po současnost.

Devítidenní studijní cesta byla díky velmi dobře sestavenému programu pro účastníky projektu opravdovým přínosem. Seznámili jsme se s řadou zajímavých příkladů z oblasti rozvoje místní ekonomiky, mobilizace lidí na venkově, podpory občanské společnosti i různých možností komunitního vzdělávání na venkově. Získali jsme mnoho kontaktů pro další spolupráci, která napomůže v zajištění udržitelnosti výsledků projektu.

Děkujeme našim partnerům, organizacím Kodukant a Hela Sverige ska leva!, zejména pak paní Eze Paas (Estonsko) a Cecilii Andersson (Švédsko), za přípravu programu návštěvy a milé přijetí.  Díky patří i všem, s nimiž jsme se na jednotlivých místech v obou zemích setkali a kteří se s námi podělili o své inspirativní nápady a úspěšné projekty.

V listopadu se uskuteční poslední studijní cesta v projektu „Evropská venkovská síť...“. Nyní s partnery – polskou organizací Kujawsko-Pomorské zemědělské poradenské centrum a Lotyšským venkovským fórem – intenzivně pracujeme na programu a organizačním zajištění exkurze.

logo oplzz
Projekt s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00044 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.