• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Studijní cesta do Polska a Lotyšska – část druhá

15V listopadu v projektu „Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky“, CZ.1.04/5.1.01/77.00044, proběhla poslední studijní cesta. Do Polska a Lotyšska se vydalo 15 aktivních zástupců obcí, komunitních škol, místních akčních skupin a dalších venkovských organizací, aby tam načerpali inspiraci pro svou další práci v oblasti rozvoje venkova, komunitního vzdělávání a podpory místní ekonomiky. V minulém článku jste se dozvěděli o polské části našeho cestování. Zajímá vás, co jsme viděli v Lotyšsku? Přečtěte si článek…


logo oplzz

Po celodenním přejezdu z Polska jsme ve středu 12. listopadu pozdě večer dorazili do malého města Saldus poblíž litevských hranic. Hlavní náplní lotyšské části programu byly komunitní školy, které – na rozdíl od ČR – fungují na bázi základních škol, nikoli jako samostatné neziskovky. Daří se jim sdružovat komunitu a zapojovat různé skupiny obyvatel.

Ve čtvrtek 13. 11. ráno jsme navštívili školu v Broceni, kde se vzdělávají děti od 7 do 19 let.  Škola byla založena v roce 1948. Protože někteří žáci dojíždějí do školy z velké vzdálenosti, mají přímo v areálu školy možnost ubytování ve školním hostelu. Jako každá venkovská škola i tato se potýká s úbytkem dětí. Proto zavedla zajímavý program distančního studia pro děti, které se s rodinami odstěhovaly do zahraničí. Škola má 501 studentů, z toho 115 těch, kteří mají distanční studium. Tento „repatriační“ program je podporován vládou. Škola nabízí také bohatý volnočasový program pro děti a mládež a také vzdělávání pro dospělé, má vlastní školní muzeum. Ve škole učí 51 učitelů.

Po prezentaci činnosti školy jsme se zde také seznámili s projekty MAS, do jejíhož území škola náleží.  Zaujaly nás projekty: mobilní knihovny hraček nebo pořízení krojů na udržování tradic apod.

Potom jsme se přesunuli do nedalekého města Jaunpils (což česky znamená Nové Hrady). Dominantou vesnice s přibližně 1000 obyvateli je středověký hrad, který je zapsaný v seznamu UNESCO. Celá oblast je jen řídce osídlena (12,85 obyvatel na m2). V obci jsme navštívili rozvojové centrum  RATS, vybudované v prostorách bývalé nemocnice, které využívají všechny místní neziskové organizace zdarma. RATS vyvinulo vlastní vzdělávací systém pro dospělé, zaměřený na rozvoj kompetencí potřebných pro zaměstnatelnost ve venkovských oblastech. Centrum „Rats“ také působí jako koordinátor místních NNO se zaměřením na rozvoj kapacit.

Obec má vytvořenu strategii v souladu s heslem pojďme, přemýšlejme, pracujme. V návaznosti na tuto strategii pracují různé zájmové skupiny, což občany obce stmeluje, protože se společně potkávají na různých aktivitách. Po představení místních aktérů jsme navštívili hrad, kde jsme poobědvali ve středověkém stylu (obdoba českých Dětenic).

Vedle hradu v budově bývalé továrny je vybudovaná funkční tkalcovská dílna, kde nám tkadleny z organizace DZIPARS (vznikla v r. 2006) předvedly výrobu tkanin z přírodních materiálů – len, vlna, bavlna. Tkaniny ze lnu se využívají např. v saunách, vlněné a bavlněné na zhotovování tradičních oděvů. Rukavice jsou tkány na formě tzv. pasienok.  Společná práce dílně je jednou z mnoha možností vzájemného setkávání občanů této obce.

Po příjemné návštěvě jsme se přesunuli do Adaži. Cestou jsme alespoň z okna obdivovali krásy hlavního města Rigy. Adaži má kolem 10 200 obyvatel, je považována za nejbohatší obec Lotyšska. Má 3 typické znaky: waldorfskou školu, výrobnu brambůrků (v současné době mimo provoz), a narůstající počet obyvatel. V Adaži jsme navštívili hudební a waldorfskou školu.  Hlavním zaměřením města je podpora vzdělávání.

Hudební škola je sídlí v krásné nové budově (spolu s městským úřadem). Navštěvuje ji asi 670 žáků, existuje nabídka 15 programů a žáci na ně přispívají měsíčně 14 eur. Vybavení školy bylo zčásti financováno z projektu.

Waldorfská škola sdružuje mateřskou školu, základní a střední, má celkem 320 žáků, z toho 50 v mateřské škole. Studenti dojíždějí ze 17 municipalit. Škola má 37 učitelů, z toho 1 třetinu mužů. Škola nemá typického ředitele, vede jí kolegium tvořené všemi učiteli setkávající se pravidelně jednou týdně. Organizační a finanční záležitosti zajišťuje manažerka. Nedílnou součástí školy je spolupráce s rodiči žáků. Rodiče i bývalí žáci škole velice pomáhají, například rodiče žáků se složili na nákup pozemků v okolí školy, která pak škole darovali.  Jinak přispívají na nákup vybavení, do školy i do zahrady. Celá nádherná stavba školy včetně přilehlých budov a hřišť byla financována z projektu. O vzdělávání zde je obrovský zájem, a proto kolegium usiluje o další projekty na rozšíření školy.

V pátek 14. 11. naše první cesta směřovala do obce Burtnieki (400 obyvatel). Zde jsme se seznámili s širokou škálou projektů podpořených často z programu LEADER, které byly zaměřeny převážně na vzdělávání, sport a kulturu v obci. V Brutniki je nová škola a školka, která byla otevřena na počátku listopadu 2014. Obec věří, že nová škola (s vlastním bazénem) přiláká nové žáky, kteří dnes dojíždí do blízkých měst.

Dalším cílem naší cesty byla komunitní škola v obci Trikāta (300 obyvatel).  Zde působí sdružení „Dveře k příležitosti“, které je dobrým příkladem spolupráce mezi školami a neziskovými organizacemi v obci. Tyto subjekty společně hledají různé způsoby, jak podporovat místní ekonomiku – např. otevřením místního obchodu (čokoláda, pralinky, rukodělné předměty), internetového obchodu apod.

Po obědě jsme odjeli do vesnice Druviena (200 obyvatel), kde jsme navštívili více než sto let starou školu, postavenou ve stylu šlechtického sídla. Škola podporuje řemesla, výrobu i hru na tradiční nástroje.  Pořádá i řadu letních táborů (zejména zaměřených na hudbu), které jsou velmi populární a škole pomáhají k zisku finančních prostředků.

Poslední zastávkou tohoto dne byla návštěva komunitní školy v Tirze (400 obyvatel). Ačkoliv se jedná o malou školu, je velice aktivní v oblasti mezinárodní spolupráce i v zapojování dobrovolníků. Ti zde pomáhají navazovat kontakty školy zejména se starými a osamělými lidmi, které pak zapojuje do komunitního života obce prostřednictvím dětí.

Po náročném dni jsme se ubytovali v nedalekém  Gulbene (cca 10 000 obyvatel) v historických budovách bývalého místního zámku.

V sobotu brzy ráno jsme v Gulbene navštívili místní uměleckou školu, také velice aktivní v různých mezinárodních projektech spolupráce. Škola byla několikrát podpořena z programu LEADER. Škola pořádá letní workshop pro výtvarníky, kteří svými pracemi zkrášlují prostředí města. Škola také nabízí vzdělání a vyžití v těchto oborech: malířství, kreslení, vizuální umění, keramika… V Gulbene funguje celkem 18 škol, z toho 1 speciální, 2 učňovské, umělecká škola, hudební škola a sportovní škola.

Cestou za dalším cílem jsme navštívili trhy na podporu místní produkce na zdejším úzkokolejném nádraží. Trhovci zde nabízeli nejen ovoce a zeleninu, ale i košíky, jantar, maso, uzené, cukrovinky a keramiku.

Naším cílem byla ale vesnice Briežuciems (200 obyvatel). Místní škola má pouhých 46 žáků. Se školou spolupracuje nezisková organizace Sluneční svíce, která klade důraz na třech základech spokojené komunity: škola, samospráva, nezisková organizace. I když zde je ruská hranice blíže než nejbližší bankomat (8/25km), lidé žijí velice družným a spokojeným životem bez obav z budoucnosti. Věří, že bohatstvím vesnice jsou vstřícní lidé žijící v rozptýlených statcích v okolí školy. Součástí školy je i mateřská škola, která má 2 přípravné předškolní ročníky. I tato škola vyvíjí další hospodářskou činnost formou pořádání letních táborů pro děti, na které jezdí děti z celého Lotyšska a mladí lidé, kteří pomáhají s organizací tak získávají zkušenosti, které mohou uvést ve svém životopise. Škola se snaží aktivně do života obce vtáhnout i staré na samotách žijící lidi.

Po obědě v blízkém komunitním centru jsme navštívili dům řemesel financovaný z EU fondů, kde je možno se věnovat různým řemeslům, kde se soustruží dřevo, péče chleba, vše pod vedením místních řemeslníků. Zatím jsou všechny aktivity pro místní lidi zdarma. Časem se činnosti zpoplatní a na provoz se prostředky budou získávat prodejem výrobků.

Poslední sobotní návštěvou byla návštěva baltinavské školy (Baltinava – 500 obyvatel, 10 km od hranice s Ruskem). Škola byla postavena v roce 1956, nejmenší třída má 7 dětí, největší 16. Škola má velké plány a dobře pracuje s místní komunitou. Místo má bohatou kulturu a řemesla; místní hledají způsoby, jak je rozvíjet a využívat ve prospěch místní ekonomiky.

Při návštěvě Lotyšska nás velice zaujala národní hrdost Lotyšů, která byla opravdu vidět na každém kroku – asi také proto, že jsme zde byli v období mezi 2 státními svátky, v týdnu národní hrdosti. Státní vlajky zdobily mnoho oken nejen veřejných institucí, většina lidí měla na klopě přišpendlenou stužku v národních barvách, ve školách se výzdoba tříd i chodeb nesla v národních barvách.

Ve večerních hodinách jsme se přiblížili do města Daugavpils, kde jsme přenocovali, provedli závěrečné bilancování naší studijní cesty a 16. listopadu v odpoledních hodinách nastartovali k návratu do vlasti.

Poslední studijní cestu v projektu „Evropská venkovská síť…“ nelze hodnotit jinak než pozitivně. V obou partnerských zemích, v Polsku i Lotyšsku, jsme načerpali mnoho inspirace a zajímavých nápadů v oblasti podnikání na venkově, zapojování místní komunity, komunitního vzdělávání a podpory místní ekonomiky.

Chtěli bychom poděkovat našim lotyšským partnerům – Valdisi Kudiņšovi a Arisi Adlersovi – za jejich pomoc při přípravě programu studijní cesty, přátelské přijetí a doprovod při našem cestování. Rovněž děkujeme účastníkům cesty za přispění k dobré atmosféře a za jejich zájem a aktivní zapojení. Věříme, že získané poznatky se jim podaří využít v jejich domácím prostředí, a přejeme jim podobnou dávku nadšení, jakou jsme viděli u místních lidí na mnoha navštívených místech Polska i Lotyšska.

Účastníci českých aktivit budou mít příležitost se s našimi partnery setkat na závěrečné aktivitě projektu – konferenci pro rozšíření výsledků projektu. V současné době realizační tým začíná pracovat na její přípravě. Konference se bude konat v druhé polovině dubna; bližší informace včas sdělíme.

logo oplzz


Projekt s reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00044 je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky.