• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Domů Projekty Ukončené Neziskové komunitní školy - centra místního partnerství

Realizace projektu: červen 2009 - leden 2012

Manažerka projektu: Ing. Michaela Zikmundová

E-mail: projekt.nks@seznam.cz

Projekt, trvající 32 měsíců, je navržen jako dvouetapový s obdobným průběhem aktivit v období 2009/10 a 2010/11. Každá etapa předpokládá stáže a účast na konferencích expertů žadatele u zahraničních seminářů, následované semináři v ČR s účastí zahraničních expertů a s jejich konkrétní poradenskou pomocí v terénu při budování neziskových komunitních škol (NKŠ). Do jejich zakládání jsou aktivně zapojeni místní partneři ze všech sektorů. V animovaném procesu zakládání NKŠ prostřednictvím místních partnerství je kladen důraz na jejich roli center celoživotního učení se zaměřením na dospělou venkovskou populaci, která je znevýhodněna jak v přístupu k dalšímu vzdělávání, tak v přístupu k zaměstnání na venkově. Projekt umožní prostřednictvím dvou exkurzí pro zakladatele NKŠ a členy partnerství seznámit se na místě s prostředím a příklady u zahraničních par;tnerů a dále rozvine předpoklady pro vytvoření evropské sítě NNO – venkovských komunitních škol. Partnery projektu jsou velšská NNO ContinYou Cymru, polská Federacja Inicjatyw Oswiatowych a estonské venkovské hnutí Kodukant.

logo_oplzz

polsko_0112

Studijní cesty do Polska

V rámci projektu "Neziskové komunitní školy - centra místního partnerství" proběhla ve dnech 4.1.-6.1. studijní cesta do polského Krakowa a okolních míst. Cílem této cesty bylo načerpat informace o vesnických komunitách žijících v blízkosti velkého města. 

STP84390

Studijně-pracovní exkurze - Estonsko, Polsko

V rámci projektu „Neziskové komunitní školy – centra místního partnerství“ se uskutečnila již druhá zahraniční exkurze, tentokrát do Estonska a Polska. Navštívili jsme partnery projektu Estonian Village Movement Kodukant a Federacja Inicjatyw Oswiatowych, kteří pro nás připravili bohatý a zajímavý program. Účastníky exkurze byli venkovští lídři, kteří se podílejí na rozvoji venkova a kteří se zapojují do komunitního života na venkově.

dscf4107

Studijní cesta do Walesu

V rámci realizace projektu „Neziskové komunitní školy - centra místního partnerství jsem ve dnech 6. – 8. prosince navštívila Wales. Cílem této krátkodobé stáže bylo seznámit se blíže s metodami rozvoje a formami místního partnerství, které se zde realizují. 

1111_Exkurze_Est_Pol_035

Exkurze do Estonska a Polska

Ve dnech 6.-12. listopadu proběhla v rámci mezinárodního projektu ESF OP LZZ "Neziskové komunitní školy- centra místního partnerství" studijní cesta do Estonska a Polska zaměřená na školy jako centra  venkovských komunit. Mezi 12 účastníky z venkova z celé ČR nechyběli obecní koordinátoři, vedoucí komunitních škol a místní lídři, zastoupeni byli i starostové. Dříve než si v nejbližší době přečtete podrobnou zprávu, připravili jsme pro Vás malou ochutnávku ve formě fotoblogu z navštívených míst.

DSC08640

Jaký bude LEADER po roce 2013?

Počátkem října jsem se jako zástupce Národní sítě venkovských komunitních škol zúčastnila v rámci projektu "Neziskové komunitní školy - centra místního partnerství" mezinárodní konference zaměřené na hodnocení dosavadní implementace metody Leader i na její uplatnění v dalším období (2014 – 2020). Konference se konala v polském Koszęcine při příležitosti polského předsednictví EU.