• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
Domů Projekty Ukončené Rovné příležitosti ve venkovských místních partnerstvích

Realizace projektu: listopad 2010 - říjen 2013

Manažerka projektu: Mgr. Jana Procházková

E-mail: j.procja@seznam.cz

Projekt je zaměřen na venkovský prostor krajů Olomouckého a Moravskoslezského a jeho cílem je zakládání a podpora místních mezisektorových partnerství na vesnicích s uplatněním rovných šancí žen a mužů. Dopady projektu jsou očekávány ve zvýšení kvality života vesnických komunit (včetně slaďování pracovního a rodinného života) prostřednictvím zapojení většího počtu obyvatel venkova ze tří klíčových sektorů - samosprávy a veřejného sektoru, podnikatelského sektoru a občanských aktivit reprezentovaných spolky a neziskovými organizacemi - do rozvojových činností směrovaných na tvorbu partnerských projektů naplňujících přijaté dlouhodobé strategie. Úvodní aktivita je mobilizační a je realizována jako série setkání zástupců obecních komunit s vyváženou účastí žen a mužů na několika místech obou krajů pro uvedení do projektu a sloužící zároveň jako podklad pro oslovení "připravených" obcí pro další aktivity. Vybraným obecním komunitám bude umožněno vyškolení místního koordinátora, jenž získá dovednosti pro budování a podporu místních partnerství. Souběžně jako třetí aktivita proběhne kurz vůdčích osobností místních lídrů, a to jak členů samospráv, tak členů zastupitelstev a podnikatelů. Závěrečnou aktivitou projektu je vytvoření dlouhodobých rozvojových strategií partnerskýmí týmy v těch obcích, které úspěšně naplní předchozí aktivity. V projektovém týmu je zapojen expert na rovné šance se specifickými zkušenostmi z venkova. 

logo_oplzz

DSC01978

Na severu Olomouckého kraje se školili místní lídři

Na sklonku školního roku (Hanušovice 24.-25.6.2013) se konala jedna z posledních aktivit projektu „Rovné příležitosti ve venkovských místních partnerstvích“, jehož nositelem je Národní síť komunitních škol v Borech a jehož partnery jsou obec Bartošovice a firma František Winter z Hanušovic.

1106_ok5_strategie_hanusovice_145

Obhajoba závěrečných prací obecních koordinátorů

2. a 3. května proběhla v Borech obhajoba závěrečných prací obecních koordinátorů převážně pro moravskoslezský a olomoucký venkov. I tentokrát se potvrdilo, že koordinátoři jsou vybaveni vlastnostmi a schopnostmi a vědí proč – znají cíl své cesty – nejde jen o vytvoření rozvojové strategie v jejich obci, ale především o organizaci akcí, dávání lidí dohromady a spoustu práce pro obec a jejich obyvatele.

rp_seminar2

Projekt Rovné příležitosti ve třetině

Projekt Národní sítě venkovských komunitních škol probíhající v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, který začal loni na podzim, se blíží do třetiny. Vedle Národní sítě se na projektu s názvem „Rovné příležitosti ve venkovských místních partnerstvích“ podílejí dva partneři.