• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!

Kurz šitý na míru Vám, kte?í máte málo ?asu ukáže, jak zapojit do rozvoje lidi a z obce výstavné ud?lat obec žijící. Jenom jeden den ve skupin? starost?, pak studium doma na po?íta?i s pomocí tutora. Kurz bude p?izp?soben konkrétním obcím ú?astník? a reaguje na jejich pot?eby. Nevíte jak na aktivity MAS a CLLD? I zde Vám kurz ukáže jak na to ! Podrobný program, podmínky a p?ihlášku najdete ZDE. Co na kurz ?íkají starostové si p?e?t?te na stran? 3 zpravodaje).

Dubnové ?íslo Newsletteru p?ináší nejen další pokra?ování seriálu o historii NSVKŠ, ale p?ináší slíbený kurz pro starosty venkovských obcí, který za?ne již v kv?tnu...

V dubnu se uskute?ní záv?re?ná konference t?íletého projektu "Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky", CZ.1.04/5.1.01/77.00044. Více v pozvánce.

Seznamte se s programem záv?re?né konference projektu "Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky", CZ.1.04/5.1.01/77.00044, která se bude konat 22.-24. dubna v Blansku, a zaregistrujte se k ú?asti. Více uvnit? ?lánku.

V minulém týdnu jsme na více než 6000 adres venkovských aktér? rozeslali newsletter Brána pro venkov. Letos první, v po?adí deváté ?íslo zpravodaje Národní sít? venkovských komunitních škol obsahuje ?adu zajímavých p?íležitostí a rozvojových možností. E-learningové kurzy pro každého - nejenom pro komunitní školy. Možnosti pro nové starosty a zastupitele. Zajímavé inspirace pro MAS.