• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!

Kurz it na mru Vm, kte? mte mlo ?asu uke, jak zapojit do rozvoje lidi a z obce vstavn ud?lat obec ijc. Jenom jeden den ve skupin? starost?, pak studium doma na po?ta?i s pomoc tutora. Kurz bude p?izp?soben konkrtnm obcm ?astnk? a reaguje na jejich pot?eby. Nevte jak na aktivity MAS a CLLD? I zde Vm kurz uke jak na to ! Podrobn program, podmnky a p?ihlku najdete ZDE. Co na kurz ?kaj starostov si p?e?t?te na stran? 3 zpravodaje).

Dubnov ?slo Newsletteru p?in nejen dal pokra?ovn serilu o historii NSVK, ale p?in slben kurz pro starosty venkovskch obc, kter za?ne ji v kv?tnu...

V dubnu se uskute?n zv?re?n konference t?letho projektu "Evropsk venkovsk s? pro komunitn vzd?lvn na podporu mstn ekonomiky", CZ.1.04/5.1.01/77.00044. Vce v pozvnce.

Seznamte se s programem zv?re?n konference projektu "Evropsk venkovsk s? pro komunitn vzd?lvn na podporu mstn ekonomiky", CZ.1.04/5.1.01/77.00044, kter se bude konat 22.-24. dubna v Blansku, a zaregistrujte se k ?asti. Vce uvnit? ?lnku.

V minulm tdnu jsme na vce ne 6000 adres venkovskch aktr? rozeslali newsletter Brna pro venkov. Letos prvn, v po?ad devt ?slo zpravodaje Nrodn st? venkovskch komunitnch kol obsahuje ?adu zajmavch p?leitost a rozvojovch monost. E-learningov kurzy pro kadho - nejenom pro komunitn koly. Monosti pro nov starosty a zastupitele. Zajmav inspirace pro MAS.