• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
logo NSVKS velke

Mezinárodní seminá? na téma "Venkovské komunitní školy - centra celoživotního u?ení na vsích pro zlepšení sociáln? ekonomické situace ob?an?" se koná v Borech ve dnech 10.-12. ?íjna 2013. Pro zájemce je v tomto p?ísp?vku k dispozici program akce, organiza?ní informace i elektronická p?ihláška.


1010 VKS2010 328

10. až 12. ?íjna 2013 se uskute?ní již 7. ro?ník seminá?e VKŠ. Klí?ová témata letošního ro?níku budou zam??ená na zlepšování sociáln?-ekonomické situace ob?an?: sociální ekonomika, vzd?lávání v sociální ekonomice, transformace neziskových organizací ve vazb? na nový ob?anský zákoník. Rádi bychom tímto na seminá? pozvali všechny zájemce o problematiku rozvoje venkova.

1110_TWGW_VKŠ2011_071

Již sedmý ro?ník mezinárodního seminá?e Venkovské komunitní školy 2012 se uskute?ní v Borech v termínu 18.-20. ?íjna. Tento rok ponese podtitul "Komunitní obce". Zváni jsou všichni, kdo se zajímají o rozvoj venkova a celoživotní u?ení: starostky a starostové, ?editelky a ?editelé venkovských škol, zástupci MAS a VKŠ, místní líd?i z vesnic, ale i všichni ostatní, kdo se cht?jí dozv?d?t, jak lze spoluprací a vzd?láváním rozvíjet potenciál venkovských obcí.

 

1110_TWGW_VKŠ2011_071

P?e?t?te si zprávu ze seminá?e Venkovské komunitní školy 2011: Ú?inný nástroj rozvoje a vzd?lávání.


Nevidíte dokument? Stáhnout pdf