• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

V 35hodinovém on-line kurzu získáte znalosti pot?ebné k tomu, abyste ve své obci mohli založit venkovskou komunitní školu.

Úvodní informace k organizaci a obsahu kurzu se do?tete zde.

Vysv?tlení základních pojm? je k dispozici tady.

Máte-li dotazy, podívejte se, jestli nejsou zodpov?zeny v ?asto kladených otázkách.

P?ihlášku do kurzu si m?žete stáhnout tady.