• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

E-learningový kurz Jak založit, vést a udržet komunitní školu (viz zde) dopln?ný o dv? setkání. 

E-learning m?žete za?ít studovat hned, prezen?ní ?ást otev?eme pro 12 p?ihlášených.

P?ihlašujte se na adrese This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

V 35hodinovém on-line kurzu získáte znalosti pot?ebné k tomu, abyste ve své obci mohli založit venkovskou komunitní školu.

Úvodní informace k organizaci a obsahu kurzu se do?tete zde.

Vysv?tlení základních pojm? je k dispozici tady.

Máte-li dotazy, podívejte se, jestli nejsou zodpov?zeny v ?asto kladených otázkách.

P?ihlášku do kurzu si m?žete stáhnout tady.