• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta
 • EstonskĂ˝ venkovskĂ˝ parlament 2009 - studijnĂ­ cesta

Kurz šitý na míru Vám, kte?í máte málo ?asu ukáže, jak zapojit do rozvoje lidi a z obce výstavné ud?lat obec žijící. Jenom jeden den ve skupin? starost?, pak studium doma na po?íta?i s pomocí tutora. Kurz bude p?izp?soben konkrétním obcím ú?astník? a reaguje na jejich pot?eby. Nevíte jak na aktivity MAS a CLLD? I zde Vám kurz ukáže jak na to ! Podrobný program, podmínky a p?ihlášku najdete ZDE. Co na kurz ?íkají starostové si p?e?t?te na stran? 3 zpravodaje).

seminar_kdyne

M?sto Švihov je nositelem projektu, v rámci kterého vzniká v Pošumaví najednou hned sedm venkovských komunitních škol. V obcích Hartmanice, Kasejovice, Kdyn?, M??ín, B?šiny, Chanovice, Švihov absolvovalo hned 89 ú?astník? úsp?šn? e-learningový program Národní sít? VKŠ a vzd?lávacím kurzem zam??eným na rovné p?íležitosti a fungování komunitních škol prošlo 81 ú?astník?. 

bohd2

Dne 22. 11. 2011 bylo na Ministerstvu vnitra ?R zaregistrováno Ob?anské sdružení Komunitní škola Bohdíkov pod I? 22765280. Završili jsme tak n?kolikaleté úsilí o vznik organizace, jejímž úkolem by byla starost o volno?asové a vzd?lávací aktivity pro obyvatele Bohdíkova i okolí bez rozdílu v?ku. Naším obecným cílem je budování a kultivace obecního partnerství a místní komunity, koordinace vzájemného celoživotního vzd?lávání s využitím potenciálu zdejších ob?an?.  Pravd?podobn? jsme první obcí v Olomouckém kraji, kde komunitní škola oficiáln? funguje.

1203_Cardiff_seminar_sust_157

NSVKŠ se v pr?b?hu posledních t?í let stává jedním z ?eských subjekt? známých nap?í? venkovskou Evropou. V první ?ásti ?lánku jsme zrekapitulovali partnerství severn? p?es Polsko a Pobaltí a Skandinávii. V dnešní ?ásti se podívejme na další evropské partnery ze západu, jihu a východu.

1108_Estonsko_venkovsky_parlament_025

NSVKŠ se v pr?b?hu posledních t?í let stává jedním z ?eských subjekt? známých nap?í?  venkovskou Evropou. Zkusme se podívat, pro koho je neziskovka práv? z kverulantského ?eska zajímavá, kte?í významní venkovští hrá?i s ní spolupracují a v jakých oblastech...