• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

P?ihlášku ke ?lenství v NSVKŠ si m?žete stáhnout zde.

Dubnové ?íslo Newsletteru p?ináší nejen další pokra?ování seriálu o historii NSVKŠ, ale p?ináší slíbený kurz pro starosty venkovských obcí, který za?ne již v kv?tnu...

V minulém týdnu jsme na více než 6000 adres venkovských aktér? rozeslali newsletter Brána pro venkov. Letos první, v po?adí deváté ?íslo zpravodaje Národní sít? venkovských komunitních škol obsahuje ?adu zajímavých p?íležitostí a rozvojových možností. E-learningové kurzy pro každého - nejenom pro komunitní školy. Možnosti pro nové starosty a zastupitele. Zajímavé inspirace pro MAS.