• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
P1010666

Kontaktní místo NSVKŠ v Borovanech zorganizovalo v druhé polovin? dubna setkání setkání senior? z území MAS Sdružení r?že, kte?í se zapojili do studia virtuální univerzity t?etího v?ku. Z celkového po?tu 45 senior? jich na setkání dorazilo více než polovina. Po úvodním setkání a vzájemném p?edstavení jsme zjiš?ovali, ?ím naši senio?i žijí. Každý z nich m?l napsat, jaká událost z uplynulého roku se ho nejvíce dotkla na celosv?tové, národní ?i osobní rovin?.  A co jsme zjistili?

 

Jiho?eský kraj - sídlo MAS Sdružení r?že

Kontaktní osoba: RNDr. Zuzana Guthová, CSc.

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa: Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany


Pardubický kraj - KŠ Rosice

Kontaktní osoba: Ludmila Kociánová

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa: Rosice 97, 538 34 Rosice


Moravskoslezský kraj - KŠ Starý Ji?ín

Kontaktní osoba: Mgr. Ji?í Adamec

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa: Starý Ji?ín 126, 741 01 Starý Ji?ín