• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Národní sí? venkovských komunitních škol se sídlem v Borech, o. s.

Dolní Bory 161, 594 61 Bory

I?: 27025748

DI?: CZ27025748

?íslo ú?tu: 2900189645/2010

Jsme nezávislá nezisková asociace p?sobící na celém území ?R. 

Jsme zam??eni na podporu rozvoje vesnických komunit.

Naše nabídka odráží r?znost podmínek a pot?eb obecních spole?enství zejména v oblasti spolupráce a vzd?lávání. 

P?inášíme a rozši?ujeme vlastní i zahrani?ní zkušenosti.

Nabízíme partnerství všem aktér?m pracujícím v rozvoji venkova a na poli celoživotního u?ení.

Mgr. František Eliáš, p?edseda

RNDr. Zuzana Guthová, CSc. - MAS Sdružení R?že

Mgr. Ji?í Adamec - KŠ Starý Ji?ín

Ing. Jan Fiala - fyzická osoba

Mgr. Nad?žda Petrusová - ZŠ, MŠ a KŠ Ho?in?ves

Mgr. Jarmila Machalí?ková - KŠ T.R.N.K.A.

Ing. Anna Bartošová - fyzická osoba