• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky

  Reg. č.: CZ.1.04/5.1.01/77.00044

  Realizace projektu: červen 2012 - květen 2015

  Manažerka projektu: Mgr. Pavla Doležalová

  E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  V rámci projektu, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, NSVKŠ spolupracuje s partnery z pěti evropských zemí – Polsko (Kujawsko-Pomorski Agricultural Advisory Centre in Minikowo), Švédsko (Hela Sverige ska leva!), Lotyšsko (Latvijas Lauku Forums), Irsko (Irish Rural Link) a Estonsko (Kodukant). Cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů a zvýšení zaměstnatelnosti lidí žijících na venkově, a to s využitím možností vzdělávání uvnitř venkovských komunit. Dojde k zapojení obyvatel do místního rozvoje metodou zdola prostřednictvím mezisektorových partnerství, v nichž spolupracuje neziskový sektor, veřejná sféra a podnikatelé. Důraz je kladen na uplatňování rovných příležitostí pro ženy. Aktivity projektu probíhají v ČR i v zahraničí. Mezi nejdůležitější domácí aktivity patří dva vzdělávací kurzy – kurz pro tvůrce politik na místní úrovni a kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzdělávání ve vsích. Součástí projektu jsou také tři studijní cesty k zahraničním partnerům, na nichž účastníci kurzů a další aktéři rozvoje venkova získají know-how uplatnitelné v rozvoji partnerství ve svých obcích. Do všech domácích aktivit jsou zapojováni experti partnerů projektu. Projekt bude uzavřen mezinárodní konferencí a vydáním manuálu dobré praxe.

  logo_oplzz