• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
ucastnici-seminare

Ve dnech 1.-3.b?ezna 2011 se ve Finsku uskute?nil prvn semin? ?astnk? projektu partnerstv Grundtvig Capacities over 50s as rural development tool (Kapacity skupiny 50+ jako nstroj rozvoje venkova) na tma Nstroje, metody a kurikulum pro mobilizaci venkovsk populace. Mstem setkn byl kampus university HUMAK v obci Kiljava, asi 50 km od Helsinek.

 

era_logo

V listopadu roku 2010 vstoupila Nrodn s? venkovskch komunitnch kol do Evropsk venkovsk aliance (European Rural Alliance - ERA). Stala se tak sou?st vznamn evropsk organizace pracujc na spole?n politice venkova. Listopadovho jednn ERA v Irsku, kde bylo o p?ijet NSVK rozhodnuto, se z?astnil ?len rady NSVK Jan Fiala.

seminar_vks2010

Tradi?n - ji 5. - mezinrodn semin? k Venkovskm komunitnm kolm po?dala  Nrodn s? venkovskch komunitnch kol (NSVK) 20. - 22. ?jna 2010 v Borech. Nejpo?etn?j byla ?ast zahrani?nch host? z Polska (6) a Lotyska (5), dle Estonska (2) a po jednom ?astnku z Walesu a N?mecka.  Spole?n? s 27 ?astnky z ?ech vytvo?ili velice rozmanitou a tv?r? skupinu, kter po t?i dny diskutovala a nachzela odpov?di na spole?n tma - UDRITELNOST. 

wales1 logo_oplzz

V rmci projektu Neziskov komunitn koly centra mstnho partnerstv se ?trnct aktr? venkovskho vzd?lvn z?astnilo tdenn exkurze do Walesu. Program exkurze p?ipravil partner projektu ContinYou Cymru prost?ednictvm Opera?nho programu Lidsk zdroje a zam?stnanost.