• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
1 P90585841

Ve dnech 5.-6. zá?í 2013 prob?hl v Borech pátý seminá? kurzu pro organizátory partnerství a komunitního vzd?lávání ve vsích. Následoval ve dnech 10.-11. zá?í dvoudenní modul v rámci kurzu pro tv?rce politik na místní úrovni. Kurzy se konají v rámci projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“.

picbory

P?ijm?te pozvání na akci, kterou pro Vás p?ipravila Komunitní škola Bory v rámci projektu Poj?me se u?it v naší komunitní škole. V??íme, že si z bohatého programu vyberete a t?šíme se na Vaši hojnou ú?ast. Celé zn?ní pozvánky najdete po rozkliknutí ?lánku.

43658[2]

Letos poprvé jsme v Bohdíkov? našli odvahu p?ihlásit se do sout?že „Vesnice roku“. Pan starosta i zastupitelstvo za sebou mají po?ádný kus práce, docela to u nás žije a je ?ím se pochlubit, t?eba i št?stí bude p?át. Moc jsme netušili, co vše bude následovat, ale cht?li jsme alespo? získat zkušenosti.

shrnuti

Komunitní škola Rosice, o. s. realizovala jako partner projekt „Poj?me se u?it v naší komunitní škole“, který byl podpo?en dotací z Evropského sociálního fondu z OP Vzd?lávání pro konkurenceschopnost. Nositelem tohoto projektu byla Národní sí? venkovských komunitních škol se sídlem v Borech (kraj Vyso?ina). Partnery projektu byly venkovské komunitní školy z Bor?, Kn?žic (ob? kraj Vyso?ina), Švihova (Plze?ský kraj), Starého Ji?ína (Moravskoslezský kraj), Újezdu (Zlínský kraj) a Rosic.

logo NSVKS velke

Na serveru www.idnes.cz byl uve?ejn?n ?lánek "Škola pro tátu, d?du i souseda. V ?esku p?ibývá komunitní vzd?lávání". Zabývá se konceptem komunitních škol v ?R a možnostmi jejich rozvoje; najdete v n?m i odpov?di p?edsedy Národní sít? venkovských komunitních škol Františka Eliáše. ?lánek si m?žete p?e?íst na adrese http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-pribyva-komunitnich-skol-dq1-/domaci.aspx?c=A130711_133923_domaci_jj.