• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
 • Zářijová studijní cesta do Estonska a Švédska - přečtěte si první díl o našem putování!
1 P90585841

Ve dnech 5.-6. z? 2013 prob?hl v Borech pt semin? kurzu pro organiztory partnerstv a komunitnho vzd?lvn ve vsch. Nsledoval ve dnech 10.-11. z? dvoudenn modul v rmci kurzu pro tv?rce politik na mstn rovni. Kurzy se konaj v rmci projektu Evropsk venkovsk s? pro komunitn vzd?lvn na podporu mstn ekonomiky.

picbory

P?ijm?te pozvn na akci, kterou pro Vs p?ipravila Komunitn kola Bory v rmci projektu Poj?me se u?it v na komunitn kole. V??me, e si z bohatho programu vyberete a t?me se na Vai hojnou ?ast. Cel zn?n pozvnky najdete po rozkliknut ?lnku.

43658[2]

Letos poprv jsme v Bohdkov? nali odvahu p?ihlsit se do sout?e Vesnice roku. Pan starosta i zastupitelstvo za sebou maj po?dn kus prce, docela to u ns ije a je ?m se pochlubit, t?eba i t?st bude p?t. Moc jsme netuili, co ve bude nsledovat, ale cht?li jsme alespo? zskat zkuenosti.

shrnuti

Komunitn kola Rosice, o. s. realizovala jako partner projekt Poj?me se u?it v na komunitn kole, kter byl podpo?en dotac z Evropskho socilnho fondu z OP Vzd?lvn pro konkurenceschopnost. Nositelem tohoto projektu byla Nrodn s? venkovskch komunitnch kol se sdlem v Borech (kraj Vyso?ina). Partnery projektu byly venkovsk komunitn koly z Bor?, Kn?ic (ob? kraj Vyso?ina), vihova (Plze?sk kraj), Starho Ji?na (Moravskoslezsk kraj), jezdu (Zlnsk kraj) a Rosic.

logo NSVKS velke

Na serveru www.idnes.cz byl uve?ejn?n ?lnek "kola pro ttu, d?du i souseda. V ?esku p?ibv komunitn vzd?lvn". Zabv se konceptem komunitnch kol v ?R a monostmi jejich rozvoje; najdete v n?m i odpov?di p?edsedy Nrodn st? venkovskch komunitnch kol Frantika Elie. ?lnek si m?ete p?e?st na adrese http://zpravy.idnes.cz/v-cesku-pribyva-komunitnich-skol-dq1-/domaci.aspx?c=A130711_133923_domaci_jj.