• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
DSC01978

Na sklonku školního roku (Hanušovice 24.-25.6.2013) se konala jedna z posledních aktivit projektu „Rovné p?íležitosti ve venkovských místních partnerstvích“, jehož nositelem je Národní sí? komunitních škol v Borech a jehož partnery jsou obec Bartošovice a firma František Winter z Hanušovic.

divadlo1

Na dvoudenní kurz „Poj?me hrát divadlo na vsi“ jsme si pronajali nov? vybudovaný krásný divadelní prostor v Základní škole Chroustovice. Zú?astnilo se celkem ?trnáct zájemc? a lektor pan Ji?í Adamec nám p?ipravil dv? naprosto úžasná odpoledne. Kurz prob?hl v rámci projektu OP VK "Poj?me se u?it v naší komunitní škole!", reg. ?. CZ.1.07/3.1.00/37.0093.


P1120850

Ve dnech 15.-16. a 27.-28. kv?tna prob?hl druhý a t?etí seminá? kurzu pro organizátory partnerství a komunitního vzd?lávání ve vsích, který je realizován v projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“. Seminá?e se konaly nedaleko Jihlavy v rekrea?ním areálu Okrouhlík a byly vedeny metodou zážitkové pedagogiky.

image002

Zahradní slavnost je úsp?šn? za námi. Na úvod jsme všichni spole?n? pobesedovali s panem Mgr. Martinem V?elákem o jeho úžasné cest? na kole z Brna ke b?eh?m ?eky Gangy. Po besed? již mohl být na školní zahrad? zahájen Záv?re?ný seminá? Virtuální univerzity t?etího v?ku (VU3V). P?ijeli senio?i nejen z našeho konzulta?ního st?ediska, ale i z konzulta?ního st?ediska z Viš?ové a z  Da?ic.

P5166611

Projekt „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“ je v plném proudu. Vedle dvou školení, o nichž pr?b?žn? informujeme na tomto webu, probíhají i aktivity v zahrani?í. V polovin? kv?tna se t?i zástupci NSVKŠ zú?astnili kulatého stolu a konference v Irsku. Hostitelem byl partner projektu Irish Rural Link.