• Registrace
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
 • Zářijová studijnĂ­ cesta do Estonska a Ĺ vĂ©dska - pĹ™eÄŤtÄ›te si prvnĂ­ dĂ­l o našem putovánĂ­!
1305 Tvurci politik komunikace 036

V kv?tnu prob?hl již ?tvrtý seminá? kurzu pro starosty a zastupitele venkovských obcí, který je jednou z aktivit projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“. Tématem seminá?e byla komunikace v obci – tedy téma pro tv?rce místních politik velmi aktuální a prakticky využitelné. Seminá? byl z velké ?ásti zam??en na praktický trénink komunikace.

P3120105

Ve dnech 12.-13. b?ezna 2013 se v Borech uskute?nil t?etí seminá? kurzu pro tv?rce politik na místní úrovni, který je jednou z klí?ových aktivit projektu OP LZZ „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“. Seminá? byl zam??en na strategické plánování v obcích se zapojením ob?an?. 10. dubna odstartuje kurz pro organizátory partnerství a komunitního vzd?lávání ve vsích.

P5156485

Irsko je nádherný ostrov a kdo chce pochopit význam slova ZELENÁ, rozhodn? by jej m?l navštívit. P?ekvapí vás zde mnoho v?cí: Nap?íklad byste zde asi ne?ekali palmy. A p?esto rostou mnoha lidem u vstupních dve?í do dom?. Vzhledem k pr?m?rné ro?ní teplot? se jim zde da?í pom?rn? dob?e. V Irsku prší prakticky stále, ale také je zde stále sluní?ko. Protimluv? Jen ?áste?n?. V zásad? je tu modrá obloha, ale asi tak p?t až desetkrát denn? se od mo?e p?ižene ?erný mrak, n?kolik minut ?i desítek minut prší a vzáp?tí se op?t objeví modrá obloha. A s ní duha. Tady m?žete vid?t nádherné duhy!

P1080139 (1)

Koncem února se uskute?nil druhý kulatý st?l v rámci projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“. Diskutovanými tématy byly vesnické skupiny pro místní akci a podpora místní ekonomiky. V severním Švédsku p?ivítal zástupce NSVKŠ partner projektu Hela Sverige ska leva! (Celé Švédsko bude žít!). 

2013-01-28 14.29.40

Koncem ledna jsme zahájili sérii diskusních setkání u kulatého stolu v p?ti zemích partner? mezinárodního projektu „Evropská venkovská sí? pro komunitní vzd?lávání na podporu místní ekonomiky“. Postupn? tak malé t?í?lenné skupiny našich expert? navštíví ješt? Švédsko, Lotyšsko, Polsko a Irsko.